• Zoeken

GGZ kennisdag 2015

Op 22 september organiseren het Trimbos-instituut, GGZ Nederland en ZonMw in samenwerking met het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en het Nederlands Jeugdinstituut de GGZ Kennisdag 2015 in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Het thema is jeugd en psychische gezondheid en richt zich op jeugd van 0 tot en met 23 jaar en hun omgeving.

Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland, hoopt u op de GGZ Kennisdag te ontmoeten.

'Ik verheug mij op de komende GGZ Kennisdag. Er is in de tijd die achter ons ligt heel veel gesproken over de jeugd-ggz, maar het accent lag daarbij nadrukkelijk op beleid en organisatie. Maar de overheveling van de jeugd-ggz naar de gemeenten is niet alleen een beleidsmatige kwestie, ze roept ook vragen op over de inhoud van het vak. De grote opgave voor de toekomst zal zijn om de jeugd-ggz aan de ene kant ingebed te houden in het geheel van de ggz, en tegelijkertijd te verkennen wat een veranderde context en intensieve samenwerking met andere vormen van jeugdhulp zal betekenen voor de inzichten over de beste behandeling van kinderen en jongeren met een psychische kwetsbaarheid. Kennisverdieping, én de wisselwerking tussen inhoud en beleid zullen volop aan bod komen op de komende GGZ Kennisdag. Een uitgelezen kans om gezamenlijk de kansen te onderzoeken van de beoogde transformatie van onze jeugdhulp.'

Psychische gezondheid van de jeugd

De jeugdhulp is volop in beweging. Sinds 1 januari van dit jaar is de nieuwe Jeugdwet in werking getreden en zijn gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk geworden voor de jeugdhulp. Deze decentralisatie heeft tot doel om meer samenhang te realiseren. Het gaat om integrale zorg, zo dicht mogelijk bij huis en goed afgestemd op de verschillende vragen van de hulpvragers.

Diverse problemen bij jeugdigen hebben impact op zowel het individu als zijn of haar omgeving. Denk hierbij aan problemen op school, rond leefstijl, middelengebruik, problemen met ouders en relaties en psychische problematiek. Het bieden van integrale zorg betekent dan ook dat professionals de gehele context van het kind in samenhang bekijken. Hier dient voldoende oog voor te zijn, zonder dat jeugdigen en ouders daarvoor hoeven aan te kloppen bij diverse instanties. Kennis over oorzaken, over effectiviteit van interventies en methodieken en over werkzame samenwerkingsvormen leidt tot mogelijkheden om de zorg continu te verbeteren.

Op de GGZ Kennisdag 2015 staat de volgende vraag centraal: ‘Hoe kan kennis bijdragen aan het bevorderen van de kwaliteit en de samenhang in de zorg voor jeugd’. Er komt een breed scala van actuele thema’s aan bod, van preventie en vroegsignalering tot gespecialiseerde jeugd-ggz.


.

Deze kennisdag is mede mogelijk gemaakt door:

 

 

   

   

Kennisdag twitter

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.